Zmiana rady nadzorczej w KRS

Zmiana rady nadzorczej w KRS – czy obowiązkowa? W jakim zakresie należy dopełnić formalności aktualizacyjnych w spółce? Jaką rolę pełni rada nadzorcza w KRS?

Jaką rolę w spółce pełni rada nadzorcza?

Dodatkowy (nieobowiązkowy) organ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamiast rady nadzorczej można powołać komisje rewizyjną.
Powołanie organu jakim jest rada nadzorcza spółki jest obowiązkowe w momencie, gdy kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 zł, a liczba wspólników jest większa niż 25 osób.
Do podstawowych zadań rady nadzorczej zaliczamy nadzorowanie spraw spółki oraz podejmowanych przez nią działań.

Obowiązek aktualizacji zmian w radzie nadzorczej w KRS

Zmiana rady nadzorczej w KRS – jak dokonać aktualizacji danych w KRS? Dlaczego przeprowadzenie procedury aktualizacji danych w terminie jest tak istotne?

Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS zobligowane są do zgłaszania zmian w zakresie:
– zmiana rady nadzorczej w KRS
– zmiana siedziby spółki
– zmiana danych wspólnika
– zmiana PKD
– zmiana zapisów umowy spółki

W momencie odwołania lub powołania nowego członka rady nadzorczej należy dokonać zmian w KRS w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany.
Od 2021 roku wnioski aktualizacyjne można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Procedura składania wniosków przez Internet wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Zmiana rady nadzorczej w KRS oferta

Nasza Kancelaria oferuję pomoc „zmiana rady nadzorczej w KRS”, a także pozostałych zmian podlegających aktualizacji w KRS.
W imieniu klienta dopełniamy wszelkich formalności aktualizacyjnych. W krótkim czasie dokonujemy zmian danych w KRS.

Zapraszamy.

Sprawdź ofertę w zakresie aktualizacji KRS PDF

▸▸▸Oferta aktualizacji danych PDF

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe