Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki zoo jest to proces, który wymaga od osoby zakładającej spółkę, odpowiedniej znajomości przepisów prawa gospodarczego. Jeśli ktoś chce założyć spółkę musi przemyśleć dokładnie jaki rodzaj działalności gospodarczej chce prowadzić. Jest to bardzo ważne, ponieważ w procesie rejestracji należy sporządzić umowę spółki, która musi zawierać informację o przedmiocie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W umowie muszą się znajdować również informacje o zarządzie spółki. Umowę taką musi podpisać każdy wspólnik w obecności notariusza. Umowa spółki z o.o. musi być stworzona w formie aktu notarialnego. Rejestracja spółki trwa około 2-3 tygodnie. Z czego dwa tygodnie może trwać sam proces wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – w skrócie oznaczanego KRS. Następnymi czynnościami, które muszą być wykonane przy rejestracji jest zgłoszenie spółki do ZUS oraz nadanie jej numeru REGON i NIP. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy również zarejestrować jako płatnika podatku VAT.