Wzór umowy spółki z o.o.

Aby spółka mogła działać konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Ta czynność jest obligatoryjna co oznacza, że brak jej wykonania uniemożliwi powołanie nowej spółki. Kodeks spółek handlowych określa wzór umowy spółki z o.o., podaje wykaz niezbędnych elementów, które w takiej umowie muszą zostać zawarte.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać:
– nazwę i siedzibę spółki,
– określenie przedmiotu działalności,
– wielkość kapitału zakładowego,
– adnotacje czy wspólnik spółki może posiadać więcej niż jeden udział,
– wysokość oraz ilość udziałów posiadanych przez wspólników spółki,
– czas trwania spółki w przypadku kiedy został oznaczony.

Te elementy są obowiązkowe, podmioty zakładające nową spółkę muszą je zawrzeć w umowie, w pozostałych kwestiach wzór umowy spółki z o.o. może być dowolnie kształtowany przez wspólników, oczywiście w oparciu o aktualnie obowiązujące normy prawne. Bardzo ważne jest żeby wzór umowy spółki z o.o. zawierał wszystkie istotne kwestie aby w przyszłości nie pojawiły się nieporozumienia wynikające z braku regulacji.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe