Stała obsługa prawna firm

Prowadzenie firmy zawsze wiąże się z ryzykiem. Codziennie podejmowane decyzje mają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wiele z nich dotyczy prawa czy to gospodarczego, czy podatkowego, dlatego zawsze trzeba mieć na uwadze aspekty prawne podejmowanych przedsięwzięć. W tym celu można skorzystać z jednorazowej porady prawnej, tymczasowej obsługi lub stałej. Wiele firm interesuje zwłaszcza stała obsługa prawna. Mając w pobliżu profesjonalistę znającego wszystkie aktualne przepisy prawne, można w każdej chwili skorzystać z jego usług. Wielu specjalistów jest „pod telefonem” na wypadek, gdyby byli potrzebni.

Stała obsługa prawna firm to nie tylko udzielanie porad prawnych, ale także: ?
– opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów czy regulaminów,
– sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
– reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji i w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
– udzielanie informacji na temat zmian w obowiązującym prawie.

To tylko część usług oferowanych w ramach stałej obsługi prawnej firm. Jednak wszystkie mają na celu zapewnienie kompleksowego doradztwa prawnego w każdym aspekcie prowadzonej przez Klienta działalności.