Sprawozdania finansowe spółek z o.o.

Sprawozdania finansowe spółek z o.o. stanowi jeden z najważniejszych dokumentów jakie są sporządzane w czasie prowadzenie przez nie działalności gospodarczej. Tworzy się je na koniec każdego roku obrachunkowego zgodnie z narzucanymi przez ustawę o rachunkowości zasadami.

Głównym celem sporządzania sprawozdania jest chęć przedstawienia sytuacji finansowej w jakiej znajduje się podmiot gospodarczy, dostarczenie informacji na temat wyników finansowych działalności oraz przepływów środków pieniężnych. Dokumenty te muszą charakteryzować się zrozumiałością, ciągłością, i kompletnością, jednak najważniejsze jest aby były one wiarygodne. Na sprawozdania finansowe spółek z o.o. składają się:
– wprowadzenie,
– rachunek zysków i strat,
– bilans,
– sprawozdanie z przypływów pieniężnych,
– zestawienie zmian w funduszu własnym,
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ze sprawozdaniami podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym można zapoznać się w dowolnym wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. Z przywileju tego korzystają najczęściej inwestorzy i wierzyciele.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe