Dywidenda w spółce z o.o.

Wszyscy przedsiębiorcy zakładając firmę liczą na generowanie zysków. Kiedy uda im się osiągnąć wyznaczony cel pojawia się przed nimi problem dotyczący podziału zysków. Udziałowcy dokonują go w specjalnej uchwale podczas zgromadzenia. Zysk mogą oni przeznaczyć na przykład na pokrycie strat z poprzednich lat, premię dla pracowników albo zasilenie funduszu rezerwowego. Istnieje jeszcze jedna opcja-dywidenda.

Jest to część zysku, którą wypłaca się udziałowcom po odliczeniu od niego podatku dochodowego. O jej wysokości decyduje zgromadzenie wspólników, jednak musi się ono stosować do określonych zasad i reguł. Dywidenda w spółce z o.o. może być wypłacona tylko i wyłącznie po zamknięciu roku obrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jej kwota powinna być pomniejszona o niepokryte straty, fundusze i wkłady własne oraz nie powinna przekraczać zysków za poprzedni rok obrotowy.

Dywidenda w spółce z o.o. podlega dodatkowemu opodatkowaniu i to właśnie przez nią w firmie, w której odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe