Składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc

Każda organizacja pozarządowa jest zobligowana do sporządzania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Od roku 2019 sporządzenie składa się elektronicznie oraz w tzw. strukturze logicznej. Aby wykonać to zadanie można użyć bezpłatnego narzędzia, które udostępnia Ministerstwo Finansów: e-Sprawozdanie Finansowe. Gotowe sprawozdanie przesyła się drogą internetową do Krajowego Rejestru Sądowego.

Struktura logiczna dotyczyć będzie od tego roku również organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej. Organizacje te dotychczas wysyłały sprawozdania do naczelnika Urzędu Skarbowego, ale od 1 stycznia 2020 r. przekazywać je muszą do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Można to załatwić poprzez program księgowy, jeśli podmiot jest w jego posiadaniu. Jeśli ktoś nie posiada programu księgowego to składanie sprawozdania finansowego 2020 pomoc może odbyć się w pełnym wymiarze poprzez e-Sprawozdania Finansowe.

Narzędzie to umożliwia:
– sporządzenie sprawozdania finansowego
– podpisanie zeznania
– oraz wysłanie sprawozdania finansowego do KAS

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe