Składanie SF 2020

Według obecnie obowiązujących zasad, składanie SF 2020 (Sprawozdania Finansowego) będzie dla niektórych podmiotów nieco różniące, od tych sprawozdań, które składało się w ubiegłych latach. Chodzi tutaj między innymi o podatników CIT, czyli podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2020 r., będą oni musieli:
– sporządzać sprawozdania w formie elektronicznej ustrukturyzowanej, czyli poprzez odpowiedni plik udostępniany przez Ministerstwo Finansów,
– składać sprawozdania finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie do Urzędów Skarbowych jak dotychczas.

Niezmiennie do poprzednich lat składanie SF 2020 będzie opierało się na zamieszczeniu w nim:
– bilansu
– rachunku zysków i strat
– zestawieniu zmian w kapitale
– rachunku przepływów pieniężnych
– nocie podatkowej
– informacji dodatkowej

Odpowiednio przygotowane sprawozdanie należy podpisać za pomocą: profilu zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego, elektronicznego dowodu tożsamości.

Ważne, aby pamiętać, że sprawozdania finansowego nie muszą składać jednostki, które są zwolnione z tego obowiązku, czyli m.in. te, które prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe