Rejestrację spółki z oo w KRS 2019

Dlaczego każdy, kto chce założyć firmę w postaci spółki z o.o. musi dopełnić formalności w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem stanowiącym najważniejsze źródło informacji o podmiotach funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Dzieli się na:
– rejestr przedsiębiorców;
– rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
– rejestr dłużników niewypłacalnych, po lutym 2019 roku zostanie utworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Rejestrację spółki z oo w KRS 2019 musi przeprowadzić każdy, kto chce bezpiecznie otworzyć biznes w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązkiem jest złożenie wniosku z odpowiednimi załącznikami w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub podmiotu.

Wniosek składa się na formularzu KRS-W3.

Specjaliści naszej Kancelarii oferują pomoc w zarejestrowaniu spółki w 2019 roku. Przeprowadzimy całą procedurę szybko i sprawnie. Zachęcamy do nawiązania współpracy wszystkich, którzy chcą otworzyć biznes bezpiecznie.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe