Rejestracja sp. z o.o. w ZUS

Rejestracja spółki z o.o. rozpoczyna się w momencie sporządzenia umowy spółki zwanej również statutem. Po jej podpisaniu następuje wypełnienie odpowiednich druków KRS i wysłanie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym umowy, do Krajowego Rejestru Sądowego w celu wpisania firmy do rejestru.

Po wykonaniu tej czynności można rozpocząć rejestrację spółki w pozostałych ważnych instytucjach. Do nich z pewnością należy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rejestracja sp. z o.o. w ZUS odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego do wypełnienia w sądach rejestrowych.

Wymagane dokumenty można przekazać do jednostki ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty. Istnieje również możliwość dostarczenia dokumentów za pośrednictwem sądu rejestrowego, który przekazuje dokumenty do terenowej jednostki ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek.

Rejestracja sp. z o.o. w ZUS to jeden z etapów założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe