Pozwolenie na pracę dla Ukraińców

W ostatnim czasie możemy zaobserwować wzrost zatrudnienia Ukraińców na terytorium Polski. Wynika to często z braków kadrowych, które nie mogą być wypełnione przez tutejszych pracowników.

Aby cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, mógł podjąć legalną pracę w Polsce, musi posiadać tzw. zezwolenie na pracę.

Jeśli pracodawca zamierza zatrudnić np. obywatela Ukrainy, to jego obowiązkiem jest ubieganie się o pozwolenie na pracę dla Ukraińców. Można tego dokonać składając odpowiedni wniosek w urzędzie wojewódzkim.

W zależności od specyfiki pracy i podmiotu wydającego zezwolenia, możemy spotkać się z sześcioma typami zezwoleń: A, B, C, D, E oraz S.

Co ważne, obywatele Ukrainy są jedną z narodowości, które posiadają pewne wyjątkowe prawa związane z pracą w Polsce. Mogą oni pracować na terenie RP przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jedynie na podstawie umowy o pracę oraz pisemnego oświadczenia podmiotu, który ich zatrudnia. Takie prawo przysługuje również obywatelom Rosji, Białorusi, Armenii, Mołdawii i Gruzji.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe