Organy spółki z o.o.

Struktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy do złożonych, można wręcz powiedzieć że należy do jednych z najprostszych. Wymienić można zaledwie trzy organy spółki z o.o.:

– Zgromadzenie wspólników-sprawuje w firmie najwyższą władzę i podejmuje za pomocą głosowania uchwały dotyczące najważniejszych spraw spółki. W jego skład wchodzą wszyscy udziałowcy.
– Zarząd-jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie wspólników i musi go tworzyć co najmniej jedna osoba. Zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem.
– Rada nadzorcza lub Komisja rewizyjna- jest organem nieobowiązkowym, chyba że kapitał spółki przekracza 500 000 PLN lub występuje więcej niż 25 wspólników. Sprawuje ona nadzór nad działalnością firmy, we wszystkich jej dziedzinach, złożona musi być z przynajmniej trzech wspólników.

Aby firma mogła funkcjonować w sposób prawidłowy, rozwijać się i umacniać swoją pozycję wszystkie organy spółki z o.o. muszą skrupulatnie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe