Struktura spółki z o.o.

Struktura spółki z o.o. nie jest rozbudowana-wyróżniamy w zasadzie tylko trzy organy, które odpowiadają za zarządzanie czy reprezentację spółki. Każdy z nich posiada inne prawa i odpowiedzialny jest za wykonywanie innych zadań, które w rezultacie mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spółki oraz generowanie zysku.

Struktura spółki z o.o. składa się z:

1. ORGANÓW OBOWIĄZKOWYCH:


A. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie wspólników stanowi najważniejszy organ, a do jego głównych zadań należy podejmowanie decyzji w sprawach organizacyjnych spółki oraz wybór członków pozostałych organów.
Zgromadzenie podejmuje decyzje o rozwiązaniu spółki, zatwierdza sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności spółki oraz udziela członkom innych organów absolutorium

B. Zarząd

Zarząd zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw spółki z o.o. oraz jej reprezentacją w postępowaniach sądowych i pozasądowych. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, którymi mogą być wspólnicy lub osoby spoza ich grona.


2. ORGANÓW NIEOBOWIĄZKOWYCH:


A. Rada nadzorcza lub Komisja Rewizyjna

Obydwa te ograny zajmują się sprawowaniem kontroli i nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności spółki. Rada nadzorcza bada sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu oraz weryfikuje czy podawane dane są zgodne z dokumentacją i stanem faktycznym.

Poprawne funkcjonowanie każdego z organów, i właściwe niewywiązywanie się ze swoich obowiązków warunkuje powodzenie spółki, która z uwagi na to, że posiada osobowość prawną działa właśnie poprzez swoje organy.

Zainteresowanych pozyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat organów spółki z o.o. zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe