Księgowość dla fundacji

Do prowadzenia księgowości zobowiązane są również jednostki, nie prowadzące działalności gospodarczej. Zalicza się do nich fundacje i stowarzyszenia. Chociaż obowiązek prowadzenia księgowości w fundacjach i stowarzyszeniach może trochę zdziwić, jest to prawda.

Księgowość dla fundacji i stowarzyszenia zawsze prowadzi się w formie ksiąg rachunkowej. Pełna forma księgowości stosowana w jednostkach pożytku publicznego jest dużym utrudnieniem, ale jednocześnie zapewnieniem bezpieczeństwa dla finansów. Chociaż w stowarzyszeniach i fundacjach nie dopuszcza się prowadzenia uproszczonej księgowości, jednostki te mogą korzystać z pewnych uproszczeń. Jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej nie są zobowiązane stosować się do zasady ostrożnej wyceny.

Prowadzącym pełną księgowość fundacjom i stowarzyszeniom przysługuje prawo do sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie w takiej formie zawiera mniej dokumentów do sporządzenia, bo tylko rachunek zysków i strat, bilans oraz informację uzupełniającą do bilansu.