Karta polaka dla kogo?

Posiadając Kartę Polaka można otrzymać wizę, korzystać z pomocy konsula, a także podejmować pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski na zasadach takich jak polscy obywatele.

Karta polaka dla kogo?
Dla osoby, która zamierza osiedlić się w Polsce i ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. Niestety nie każdy cudzoziemca może ją uzyskać.

Karta Polaka przeznaczona jest dla osób, które mają związek z Polską i czują się Polakami.

Do otrzymania Karty Polaka konieczne jest spełnienie kilku warunków:
– złożenie pisemnej deklaracji przynależności do Narodu Polskiego w obecności konsula lub wojewody,
– złożenie oświadczenia, że ani osoba ubiegająca się o kartę, ani jej przodkowie nie repatriowali się i nie byli repatriowani,
– wykazanie związku z polskością, poprzez znajomość języka polskiego, kultywowanie i znajomość polskich tradycji i zwyczajów,
– wykazanie, że narodowości polskiej lub posiadaczem polskiego obywatelstwa był jeden z przodków osoby, jeden z rodziców, jeden z dziadków lub oboje pradziadków.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe