JPK dla mikroprzedsiębiorców

Nowe przepisy dotyczące obowiązku przesyłania przez mikroprzedsiębiorców Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Za mikroprzedsiębiorcę uważany jest podatnik, który spełnia dwa warunki – zatrudnia śródrocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął obrót roczny ze sprzedaży towarów i usług nie wyższy niż równowartość 2 000 000 euro.

JPK dla mikroprzedsiębiorców należy sporządzać co miesiąc w odpowiednim formacie. W JPK zawarte są określone dane, które pozwalają organom podatkowym na przeprowadzenie kontroli w znacznie krótszym czasie. JPK dla mikroprzedsiębiorców dotyczy podatników, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Jednolity Plik Kontrolny należy przesłać do Ministerstwa Finansów do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK przesyłane jest z MF do właściwego Urzędu Skarbowego.

Celem wprowadzenia obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usprawnienie przeprowadzania kontroli skarbowej przez organy podatkowe oraz poprawa jej wyników.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe