Bilans spółki z o.o.

Bilans spółki z o.o. to tuż obok rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, jeden z trzech podstawowych elementów, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości, składają się na sprawozdanie finansowe.

Bilans spółki z o.o. wykazuje stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i aktualnego roku obrachunkowego. W rachunku zysków i strat zestawia się dane z bieżącego roku obrotowego i z poprzedniego. Objaśnienia zawarte w informacji dodatkowej mają za zadanie przedstawić sytuację finansową przedsiębiorstwa w sposób rzetelny oraz uzupełnić dane, które nie zostały zawarte ani w bilansie, ani w rachunku zysków i strat. Objaśniania mają dotyczyć między innymi struktury rzeczowej i terytorialnej przychodów netto ze sprzedaży towarów, danych dotyczących struktury zatrudnienia, struktury majątku trwałego czy też wszystkich innych informacji, które w istotny sposób mogą wpływać na ocenę sytuacji finansowej danej firmy.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe