Zmiana zarządu w spółce z o.o.

Zmiana zarządu w spółce z o.o. jest możliwa pod warunkiem, że spełniony zostanie wymóg, którym jest złożenie odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym właściwym do siedziby prowadzonej spółki. Wniosek o którym mowa jest składany na formularzach urzędowych, do których trzeba załączyć określone dokumenty.

Na czym może polegać zmiana zarządu w spółce z o.o.?
Może to polegać na wymianie jednego członka zarządu, wymianie całego składu zarządu, dołączeniu do składu nowego członka lub wykreśleniu któregoś z obecnych członków zarządu. Bez względu na to, jakie zmiany będą dokonywane, obowiązkowe jest wypełnienie formularzy KRS-Z3, który jest wnioskiem o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców, a także KRS-ZK, który dotyczy zmiany organów podmiotu lub jego wspólników.

Pamiętaj, że każda istotna zmiana musi zostać zgłoszona, a niedokonanie tego obowiązku będzie obarczone karą, która przewidziana jest przez Kodeks Spółek Handlowych stanowiący odpowiedź na wszelkie pytania z dziedziny prawa w kwestii zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe