Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy, który nie posiada wielu organów. Występują w nim w zasadzie dwa podstawowe: zarząd i zgromadzenie wspólników w spółce z o.o..

Drugi z nich tworzą udziałowcy. Spotykają się oni najczęściej w siedzibie spółki, chyba, ze umowa spółki przewiduje inaczej. Jest to organ ustawodawczy, to on podejmuje decyzje dotyczące najważniejszych spraw działalności gospodarczej jaką prowadzą. Podejmują je najczęściej za pomocą głosowania. Zdarza się także, że zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. pełni także funkcje reprezentacyjne.

Zgromadzenia w zależności od tego w jakim celu są zwoływane dzielimy na zwyczajne i nadzwyczajne. Pierwsze odbywa się każdego roku, przed upływem 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Wspólnicy analizują na nim i zatwierdzają w specjalnym protokole, sporządzone przez zarząd sprawozdanie finansowe. Drugie natomiast zwoływane jest w sytuacjach nagłych, niespodziewanych jeżeli pojawią się kwestie niezwłoczne do rozwiązania.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe