Zdobycie Karty Polaka

Karta Polaka może być szansą dla osoby mieszkającej za granicą, która identyfikuje się z narodem polskim. Nie świadczy ona jeszcze o polskim obywatelstwie takiej osoby, jednak umożliwia bezpłatne staranie się o jego otrzymanie.

Zdobycie Karty Polaka wiąże się z dopełnieniem kilku procedur. Odpowiedni wniosek ze zdjęciem powinien zostać złożony w konsulacie RP. Do niego należy dołączyć dokumenty poświadczające polskość wnioskodawcy. Pod tym stwierdzeniem mogą kryć się np. polskie akty urodzenia, dokumenty informujące o polskim obywatelstwie przodków (jednego z rodziców lub dziadków lub dwójki pradziadków). Jeśli nie posiadamy takich pism, to możemy wspomóc się np. zaświadczeniami organizacji polonijnych, które potwierdzą aktywne wspieranie kultury i kultywowanie polskiej tradycji. Ważnym dokumentem branym pod uwagę jest też dyplom ukończenia nauki języka polskiego.

Dostarczenie wymaganego wniosku nie wystarczy jednak do uzyskania Karty Polaka. Częścią procedur jest osobista rozmowa wnioskodawcy z konsulem lub wojewodą. Jest ona przeprowadzona w języku polskim i dotyczy kwestii związanych z historią i kulturą Polski.Od jej przebiegu zależy ostateczna decyzja o przyznaniu Karty.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe