Zarząd spółki z o.o.

Dla wszystkich tych, którzy planują otworzenie firmy w postaci spółki z o.o. lub już ich firma funkcjonuje interesującym tematem z pewnością jest zarząd spółki z o.o.. Może on składać się z jednego lub większej liczby członków powoływanych uchwałą wspólników. Kto może być członkiem zarządu? Wspólnik lub ktoś zupełnie niezwiązany ze spółką.

Zarząd spółki z o.o. składa się z kilku osób, więc do czego są oni zobowiązani? Członek zarządu ma prawo do reprezentacji spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki. Prawo reprezentacji w tej kwestii nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Oświadczenia spółki powinny być składane przez dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z prokurentem. Zarząd spółki z o.o. daje prawo i obowiązek jego członkom do prowadzenia jej spraw. Jeżeli jednak sprawa przekracza zakres zwykłych czynności lub któryś ze wspólników nie wyraził zgody na prowadzenie sprawy to wymagana jest uchwała. Ważne jest to, że członek zarządu spółki nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej.

Dokładne zasady zależą od umowy spółki. Każda umowa może być inna. Jednak jedno jest pewne. Zarząd spółki z o.o. ma za zadanie prowadzić sprawy spółki i reprezentować ją.

Jeżeli interesuje Cię założenie działalności w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to skontaktuj się z naszą firmą i skorzystaj z pomocy naszych doradców w całym procesie rejestracyjnym spółki.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe