Założenie spółki z o.o. krok po kroku

Założenie spółki z oo krok po kroku jest to proces, który wymaga od zakładającego poświęcenia czasu. Założenie spółki z o.o. trwa około 2-3 tygodnie i wymaga załatwienia dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba stworzyć umowę spółki w formie aktu notarialnego. Następnie każdy wspólnik musi ją podpisać w obecności notariusza. Umowa spółki musi zawierać nazwę i siedzibę spółki, wysokość kapitału zakładowego, przedmiot działalności oraz liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników. Kolejnym krokiem jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Proces ten trwa około 2 tygodnie, ponieważ tyle czasu ma KRS na zatwierdzenie wniosku i wpis. Żeby uzyskać wpis do KRS trzeba wysłać wnioski i formularze. Wniosek, który należy brać pod uwagę przy rejestracji spółki z o.o. to KRS-W3. Następnym etapem jest zgłoszenie spółki do ZUS oraz zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako płatnika podatku VAT.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe