Jak założyć spółkę z o.o. krok po kroku

Jak założyć spółkę z oo krok po kroku:
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założyć może jedna lub więcej osób (wspólników). Proces rejestracji spółki trwa zazwyczaj około 2-3 tygodnie. Pierwszym punktem przy założeniu spółki z o.o. jest sporządzenie umowy (w formie aktu notarialnego) i podpisanie jej w obecności notariusza przez wszystkich wspólników. Umowa spółki z o.o. musi zawierać nazwę i siedzibę spółki, wysokość kapitału zakładowego (kapitał zakładowy nie może być mniejszy niż 5 tys. zł), przedmiot działalności, czas trwania spółki (jeśli jest określony), liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników. Kolejnym etapem rejestracji spółki jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w skrócie oznaczanym – KRS. Proces ten trwa około 2 tygodnie, ponieważ tyle czasu ma KRS na zatwierdzenie wniosków i wpis. Następnym krokiem jest zgłoszenie spółki do ZUS. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie danej spółki z o.o. jako płatnika podatku VAT oraz zgłoszenie jej do zakładu ubezpieczeń.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe