Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność gospodarcza w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy, w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zawieszona działalność nie jest wznawiana automatycznie, nawet gdy przedsiębiorca określi datę jej wznowienia. Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać dokonane w dowolnym momencie, przed upływem 2 lat od daty zawieszenia. Przedsiębiorca w tym czasie nie płaci składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pierwszym krokiem wznowienia działalności spółki z o.o. jest zwołanie zarządu spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie wznowienia działalności. Uchwałę dołącza się do wniosku składanego do Krajowego Rejestru Sądowego. We wniosku należy zaznaczyć informację “wznowienie działalności gospodarczej” oraz wpisać datę wznowienia.

Wznowienie działalności zawieszonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.