Tekst jednolity umowy spółki s24

Tekst jednolity umowy spółki s24 kiedy należy sporządzić i złożyć w KRS? Jakich formalności należy dopełnić, aby procedura zmiany zapisów umowy spółki była skuteczna i zgodna z obowiązującym prawem?

Zmiana umowy spółki kiedy obowiązkowa?

Obowiązek przeprowadzenia procedury zmiany umowy spółki pojawia się w sytuacji dokonania zmian w zakresie takich danych jak:
→ firma i siedziba spółki
→ przedmiot działalności
→ wysokość kapitału zakładowego
→ informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział
→ liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
→ czas trwania spółki.

Procedura zmiany umowy spółki z o.o.

Wymaga się:
→ podjęcia uchwały wspólników o zmianie umowy spółki
→ rejestracji zmiany umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
→ ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Zmiana umowy spółki w S24

Składając wniosek o zmianę zapisów umowy spółki do KRS należy dołączyć:
→ uchwałę wspólników dotyczącą zmiany treści umowy spółki poprzez wpisanie w systemie PRS numeru CREWAN, który otrzymasz od notariusza po podjęciu uchwały o zmianie umowy spółki
→ nowy tekst jednolity umowy spółki uwzględniający wprowadzone zmiany, który może, ale nie musi zostać przyjęty w formie aktu notarialnego.

Tekst jednolity umowy spółki s24 pomoc

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia tekstu jednolitego umowy spółki w S24.
W imieniu przedsiębiorcy dopełniamy niezbędnych formalności aktualizacyjnych.

Sprawdź ofertę w zakresie aktualizacji KRS PDF

▸▸▸Oferta aktualizacji danych PDF

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe