Sprawozdanie finansowe 2021 pomoc

Nowa rzeczywistość wpłynęła na przedsiębiorców i ich pracę. Wiele firm zostało zamkniętych, wiele zostało sparaliżowanych. Podstawowe obowiązki firm muszą jednak zostać spełnione, a więc jak sporządzić sprawozdanie finansowe 2021 pomoc.

Jednym z podatkowych obowiązków jednostek, które prowadza księgi rachunkowe jest sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec roku obrotowego. Składając sprawozdanie finansowe 2021 pomoc można uzyskać od księgowych lub doradców, którzy znają aktualne przepisy i pozwolą dostosować dokument do panującej sytuacji. Przygotowując sprawozdanie finansowe za 2020 roku należy pamiętać, że ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczących dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok kierownik jednostki powinien również wziąć pod uwagę nowe ryzyko związane z niepewną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie oraz m.in. okoliczności związane z epidemią.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe