Sporządzenie sprawozdań rocznych

Sprawozdanie finansowe jest to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej firmy oraz jej finansowych wyników działalności. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikający z przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzenie sprawozdań rocznych z działalności musi być wykonywane wg wzorów zawartych w załącznikach do ustawy. Zobowiązane do składania sprawozdania finansowego są osoby prawne oraz jednostki niemające osobowości prawnej.

Sporządzenie sprawozdań rocznych musi nastąpić w terminie nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Firmy zarejestrowane w KRS w formie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do złożenia sprawozdania w odpowiednim rejestrze sądowym.

Sporządzenie sprawozdań rocznych nie należy do zadań łatwych i wymaga poprawnego wykonania. Zaleca się powierzenie wykonania tej czynności wykwalifikowanemu i sprawdzonemu biuru rachunkowemu, aby mieć pewność, że wszystko zostało zrobione poprawnie.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe
Zamów rozmowę, aby otrzymać informację na temat aktualnej promocji na usługę założenia spółki z o.o.
This is default text for notification bar