Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020

Globalny wpływ COVID-19 na gospodarki światowe może również wiązać się ze zmianami gospodarczy. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok będzie niewątpliwie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców i księgowych.

Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i wyniku finansowego. Biorąc pod uwagę niepewność spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, analiza wrażliwości może być szczególnie ważna dla określenia wpływu zmian znaczących założeń na szacunek księgowy, a zatem również na sytuację finansową danej jednostki. Kierownicy jednostek działając w warunkach zmiennych muszą przekuć w czyn osądy i zaplanować szacunki dotyczące kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dotyczy to zwłaszcza tego, czy opłacalna będzie kontynuacja działalności.

Wycena w raporcie z 2020 r. będzie się bardzo różnić od poprzednich lat nie tylko w przychodach (które na pewno będą się różnić ze względu na obecną sytuację i ograniczenia wprowadzone przez rząd), ale także o kosztach czy składnikach bilansu takich jak: należności, zapasy, zobowiązania itp., oraz w samym wyniku.

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 jest dużym wyzwaniem, dlatego warto skorzystać z pomocy doradców i specjalistów księgowych.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe