Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce

Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce jest możliwa do założenia. Jednak należy pamiętać, że międzynarodowe umowy zawarte pomiędzy poszczególnymi państwami, a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia podczas tego procederu.

Niektórzy cudzoziemcy mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na równi z polskimi obywatelami. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce m.in. zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt rezydenta długoterminowego UE. Również cudzoziemcy, którzy są w Polsce na podstawie wizy lub Ci, którzy przebywają zagranicą, a których obecność nie jest wymagana przy rejestracji spółki, mogą założyć jedną z czterech form działalności gospodarczej:
– spółkę komandytową,
– spółkę komandytowo – akcyjną,
– spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółkę akcyjną.

Spółka z o.o. dla cudzoziemców w Polsce jest podobnie jak dla polskich przedsiębiorców, atrakcyjną działalnością gospodarczą. Cudzoziemcy zachęceni do założenia spółki w naszym kraju wzmacniają polską gospodarkę i chyba to wydaje się być najważniejsze.

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy naszych ekspertów zarówno w kwestii zakupu gotowego podmiotu, jak i rejestracji nowej spółki. Zajmiemy się wszystkimi formalnościami i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe