Podniesienie kapitału zakładowego w spółce

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy decydującego się na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej jest wniesienie wkładów na rzecz kapitału zakładowego. Bez dokonania tej czynności niemożliwe jest zakończenie procesu rejestracji spółki. Kapitał ten, nie może być mniejszy niż pięć tysięcy złotych, jednak w trakcie prowadzenia działań i rozwoju firmy, możliwe jest podniesienie kapitału zakładowego w spółce.

Jest to czynność, która wymaga dokonania zmian w umowie a co za tym idzie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona tej czynności wszczęte może zostać przeciwko niemu postępowanie sądowe i może zostać on pociągnięty do odpowiedzialności. Informacje w tym rejestrze mają być bowiem wiarygodne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Jeżeli planujesz podniesienie kapitału zakładowego w spółce, którą prowadzisz, jednak obawiasz się skomplikowanego procesu aktualizacji zmian w KRS chętnie Ci pomożemy. Napisz do nas i dowiedź się więcej na temat naszej oferty i warunków współpracy.