Rozliczenia w zakresie podatku dochodowego

Podatek dochodowy to świadczenie osób fizycznych i prawnych odprowadzane obowiązkowo na rzecz państwa, uwarunkowane wartością dochodu i wykorzystanych odliczeń.

Na wszystkich osobach prawnych i fizycznych, które w danym roku osiągają dochody, bez względu na ich wysokość, ciąży obowiązek rozliczenia w zakresie podatku dochodowego.

Proces zakładania spółki konieczne jest złożenie stosownych dokumentów w odpowiednich instytucjach. Jednym z nich jest wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej, który zapewnia zgłoszenie rejestrowanego podmiotu do Urzędu Skarbowego. Zawiera on między innymi informacje o wybranej formie rozliczenia w zakresie podatku dochodowego.

Na terenie naszego kraju funkcjonują dwie formy tego podatku:
– PIT- czyli podatek od osób fizycznych (zasady jego rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
– podatek dochodowy od osób prawnych (zasady jego rozliczania określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe