Rozliczanie umów cywilno-prawnych

Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi czynne działania na rynku i zatrudnia osoby z zewnątrz musi w pewien sposób potwierdzić ten fakt – poprzez podpisanie dokumentu, który będzie jasno wyjaśniał sposób współpracy. Wszelkie takie akta osobowe i pisma są przechowywane w dziale kadr i płac każdej jednostki gospodarczej.

Pracodawca może z pracownikiem podpisać umowę cywilnoprawną, która polega na wykonaniu przez osobę określonego rodzaju czynności.

Istotną kwestią jest jak wygląda w takim przypadku prawidłowe rozliczanie umów cywilno-prawnych?

W przypadku rozliczania takiej współpracy właściciel firmy będzie miał do czynienia z dwoma rodzajami przychodów – związane ze stosunkiem pracy oraz działalnością wykonywaną osobiście. Mimo, że wynagrodzenie jest w takim przypadku uzgadniane w ramach dodatkowej umowy zlecenia lub o dzieło, to jest zaliczane jako oddzielne źródło finansowe niż sam stosunek pracy. Pracodawca w tym przypadku będzie więc płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy zarówno z pierwszej umowy, jak i drugiej. Aby prawidłowo wyliczyć kwotę, płatnik musi pomniejszyć kwotę przysługującego wynagrodzenia z tytułu wykonywanej czynności o przychody, które zwolnione są z opodatkowania, potrącone składki na ubezpieczenie emerytalne oraz koszty uzyskania przychodów. Dla celów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zwraca uwagi, jaki rodzaj umowy został zawarty z pracownikiem.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe