Jak założyć spółkę akcyjną?

Spółka akcyjna to forma przedsiębiorstwa, która jest jedną z bardziej skomplikowanych form działalności. Brak jest ograniczeń dotyczących powodu, dla jakiego założona zostać może spółka, jednak wymagane jest wybranie formy zgodnej z prawem. Obowiązkiem właściciela firmy działającej na podstawie kodeksu spółek handlowych jest prowadzenie pełnej księgowości oraz sporządzanie sprawozdania finansowego.

Powoływana jest przez założycieli na podstawie sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego określającego przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalną akcji, nazwiska i imiona założycieli oraz liczbę członków zarządu, a następnie pokrycia kapitału zakładowego o wartości 100 tysięcy złotych.

Kodeks nakłada na osobę fizyczną wymóg powołania zarządu, który zajmie się prowadzeniem spraw i reprezentacją, rady nadzorczej sprawującej nadzór nad działalnością oraz walnego zgromadzenia.

Dokument, który stanowi statut podmiotu gospodarczego musi zostać podpisany przez wszystkich członków przedsiębiorstwa i zgłoszony do sądu rejestrowego na formularzu dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe