Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Rejestracja spółki zoo w KRS musi odbyć się nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki z o.o. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników: KRS-WE – dotyczący wspólników spółki, KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Do wniosku trzeba dołączyć również umowę danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dane członków zarządu, dane wspólników oraz oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Później, gdy spółka już będzie zarejestrowana w KRS, a my chcemy wprowadzić jakiekolwiek zmiany należy wysłać wniosek do Krajowego rejestru Sądowego korzystając z formularza KRS-Z30. Formularz ten dotyczy zmiany wpisu w KRS. Wszystkie wysyłane formularze podpisują wszyscy członkowie zarządu. Rejestracja spółki zoo w KRS jest drugą najważniejszą czynnością zaraz po stworzeniu umowy spółki.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe