Rejestracja fundacji Warszawa

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku mówi o tym, że fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Należą do nich np. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka.

Powołanie fundacji możliwe jest fundatora poprzez złożenie przez niego oświadczenia woli, czyli aktu założycielskiego. Powinien on być sporządzony w formie aktu notarialnego oraz wskazywać cele fundacji.

Czy fundacja może działać na rynku jako normalny podmiot prawny? Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Podmiot ten zarządzany jest przez specjalnie wyznaczone organy.

Oferujemy pomoc „rejestracja fundacji Warszawa”, aby nasi Klienci mogli bezpiecznie wejść na rynek w celu świadczenia usług mających na celu realizację wyższych celów. Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe