Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Rachunek wyników wraz z bilansem i rachunkiem przepływów pieniężnych stanowi podstawową wersję sprawozdania finansowego, które spółka musi składać do KRS.

RZIS można sporządzić według dwóch wariantów: porównawczego oraz kalkulacyjnego.

Oba warianty nie różnią się znacząco, natomiast wybór formy zależy od tego do jakich celów sporządza się rachunek oraz jaką jakość informacji chce się uzyskać.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy. W tym wariancie koszty zestawia się według rodzaju. Uznaje się, że jest to mniej pracochłonna wersja tworzenia rachunku zysków i strat.

W rachunku ujmuje się koszty rodzajowe, takie jak:
– zużycie materiałów
– zużycie energii
– amortyzację
– ubezpieczenia społeczne
– podatki i opłaty
– usługi obce
– wynagrodzenie brutto
– pozostałe koszty rodzajowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy-pozwala na uzyskanie informacji o koszcie wytworzenia produkcji, nie dając jednak informacji o jednostkowych kosztach wytworzenia produktu.

Metoda ta ma mniejszą przydatność w podejmowaniu decyzji finansowych dotyczących firmy, a także bez wykonania pewnych korekt, niektóre wskaźniki mogą okazać się zniekształcone.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe