Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT należy do obowiązków przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą i wykonują czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podmioty takie mają obowiązek sporządzania deklaracji VAT-7, która odpowiednia jest do rozliczenia z tytułu podatku VAT. W takiej deklaracji odrębnie wykazany zostaje podatek VAT naliczony, związany z zakupem oraz podatek VAT należny właściwy dla transakcji sprzedaży. Efekt końcowy rozliczenia może stanowić zobowiązanie podatkowe lub nadwyżkę podatku VAT. W sytuacji kiedy podatek VAT należny jest większy od kwoty podatku VAT naliczonego powstanie zobowiązanie podatkowe, które przedsiębiorca będzie zobowiązany uregulować. Z kolei w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego podatnik będzie miał do czynienia z należnością od Urzędu Skarbowego. Taka należność może zostać przeniesiona na następny okres rozliczeniowy lub zwrócona na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT jest ważnym obowiązkiem przedsiębiorców, nie wykonanie tego obowiązku może skutkować nieprzyjemny konsekwencjami w postaci wystawienia przez Urząd Skarbowy tytułu wykonawczego.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe