Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgami rachunkowymi nazywamy dokumentację zawierającą zapisy zdarzeń gospodarczych, która obejmuje zbiory obrotów, zapisów księgowych i sald. Tworzą one dziennik, księgę główną, księgę pomocniczą oraz zestawienia.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i spółdzielni socjalnych, których przychody w 2013 przekroczyły 1 200 000 euro. Tworzenie tej dokumentacji powierza się księgowym, ponieważ do jej prawidłowego prowadzenia konieczna jest znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów w niej zawartych. Zgodnie z jej zapisami dokumenty te należy sporządzać w języku polskim, konieczne jest także wyrażanie kwot pieniężnych w PLN. Muszą one także być opatrzone datą sporządzenia oraz zawierać daty rozpoczęcia i zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą. Dokumenty te muszą być kopiowane na nośniki danych przed zakończeniem roku obrachunkowego, aby możliwe było ich archiwizowanie.

Jeżeli poszukują Państwo biura rachunkowego, któremu powierzą prowadzenie ksiąg rachunkowych nasza kancelaria chętnie podejmie z Państwem współpracę.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe