Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków

Na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa wiele obowiązków związanych z księgowością w firmie. Jednym z nich, zgodnie z rozporządzeniami ustawy o rachunkowości, jest ewidencjonowanie majątku przedsiębiorstwa i prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, które są kompletne i wykorzystywane na potrzeby jednostki czyli na przykład:

– nieruchomości- grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale, budynki, spółdzielnie własnościowe, prawa do lokali użytkowych czy mieszkaniowych.
– urządzenia, maszyny czy środki transportu,
– inwentarz żywy,
– ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych Kraków jest zajęciem czasochłonnym i uciążliwym, dlatego też większość z nich decyduje się powierzyć jego wykonywanie profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Pozwala to zachować pełną poprawność w dokonywanych zapisach oraz oszczędzić czas

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe