Procedura zawieszenia działalności spółki

Działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy. Wiąże się to z zaprzestaniem prowadzenia interesów, przy jednoczesnym zwolnieniu z obowiązku opłacania składek ZUS.

Jak wygląda procedura zawieszenia działalności spółki?

Decyzję o zawieszeniu działalności powinien podjąć Zarząd bezwzględną większością głosów. Następnie należy złożyć wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Do odpowiedniego formularza dołączyć trzeba uchwałę o zawieszeniu działalności oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Konieczne jest również powiadomienie naczelnika Urzędu Skarbowego o zawieszeniu działalności. Powinno to nastąpić w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku w KRS. Informacja ta dociera również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który sprawdza czy firma zawieszająca działalność na pewno nie zatrudnia żadnych pracowników.

Po upłynięciu czasu zawieszenia działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia informacji o wznowieniu działalności. Jeśli taki wniosek nie wpłynie do sądu, to może on żądać wyjaśnień od przedsiębiorcy lub nałożyć na niego grzywnę, jeśli nie zostaną powzięte odpowiednie kroki co do wznowienia działalności.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe