Pomoc w zlikwidowaniu spółki z o.o.

Pierwszym krokiem w procesie likwidacji spółki jest określenie przyczyny jej rozwiązania. Pomoc w zlikwidowaniu spółki z o.o. otrzymasz od naszych ekspertów!

Po tym etapie można otworzyć likwidację. Na zgłoszenie tego do sądu rejestrowego likwidatorzy mają 7 dni, skutkiem będzie dopisanie do nazwy spółki oznaczenia “do likwidacji”.

Do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć:
1. Uchwałę o powołaniu likwidatorów
2. Określenie reprezentacji spółki
3. Zgodę likwidatorów na pełnienie funkcji wraz z adresem do korespondencji

– dokumenty dotyczące likwidacji spółki
– orzeczenie sądu dotyczące rozwiązania spółki
– powody zamknięcia przewidziane w umowie działalności
– uchwałę wspólników

Dowód uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Krokiem trzecim jest zakończenie bieżących interesów spółki, upłynnienie majątku, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań.
Czwarty etap to sporządzenie bilansu likwidacyjnego, czyli takiej formy bilansu, w której muszą znajdować się składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Powinien on być stworzony maksymalnie 15 dni od otwarcia likwidacji.

Zamknięcie likwidacji wiąże się z przygotowaniem sprawozdania likwidacyjnego. Następnie powinno być ono zatwierdzone przez wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Wówczas można złożyć wniosek do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Z chwilą usunięcia wpisu działalność jest zamknięta.

Świadczymy pomoc w zlikwidowaniu spółki z o.o.!

Nasze biuro świadczy kompleksowe usługi z zakresu likwidacji spółki. Jeżeli są Państwo zainteresowani, zachęcamy do kontaktu.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe