Operacje księgowość

Jeśli chodzi o operacje księgowość zajmuje się takimi, które spełniają odpowiednie warunki. Księgowaniu poddaje się operacje, które:

– da się je wyrazić w wartościach pieniężnych z ewentualnym użyciem jednostek naturalnych (sztuki, kilogramy)
– powodują zmiany w stanie posiadanych zasobów i/lub źródłach ich finansowania, dokładniej zmian po stronie aktywów/pasywów lub obu stronach jednocześnie
– wchodzą w zakres działalności danego przedsiębiorstwa, czyli księgowanie tylko tych operacji, które bezpośrednio zmieniają wartość aktywów i pasywów

Zgodnie z powyższymi warunkami operacje księgowość można podejmować nie we wszystkich sytuacjach, ponieważ nie wszystkie zdarzenia zaliczane będą do operacji gospodarczych, a tym samym ujmowane w ewidencji księgowej.

Księgowanie operacji w przedsiębiorstwie jest obowiązkiem księgowych, ale nie wszystkie zmiany wymagają zaksięgowania.