Pomoc w likwidacji firmy formalności

Formalności, które czekają likwidatora firmy są dosyć obszerne i skomplikowane, a więc już na samym początku planowania takiego przedsięwzięcia trzeba się zastanowić czy pomoc nie okaże się konieczna.

Pomoc w likwidacji firmy formalności – jakie dokumenty i do jakich miejsc trzeba je dostarczyć?

1. Ewidencja działalności gospodarcze j- odpowiedni wydział Miasta/Gminy
– Wniosek o wykreślenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej

2. Sąd Rejestrowy
– Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS

3. Urząd Statystyczny
– Wniosek o skreślenie przedsiębiorcy z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

4. Urząd Skarbowy
– Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej- NIP-3
– Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
– Remanent likwidacyjny (podatnicy VAT)

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– ZUS ZWUA
– ZUS ZWPA

Należy pamiętać, że w składaniu powyższych dokumentów, należy zachować odpowiednią terminowość. Jest to bardzo ważne podczas likwidacji działalności, ponieważ dzięki temu proces przebiegnie szybko i bez komplikacji.