Pełna księgowość cena

Podmioty, których wartość przychodów za ubiegły rok obrotowy przekroczyła równowartość 1 200 000 euro zobowiązane są do prowadzenia księgowości pełnej. Odpowiednik ten wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ich ramach ujmuje się zapisy zdarzeń gospodarczych chronologicznie i systematycznie. Co ważne ich prowadzenie należy przekazać jednostce do tego uprawnionej, co wiążę się z dodatkowymi kosztami.

Pełna księgowość cena zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od tego czy prowadzenie ksiąg przekażemy biuru rachunkowemu, czy zdecydujemy się zatrudnić księgowego.

Usługi biur rachunkowych są znacznie tańsze, gdyż wiążą się one wyłącznie z wykonywaną przez nie pracą. Nie musimy zatem opłacać składek ubezpieczeniowych, czy też wyposażać miejsca pracy księgowego, gdy wszelkie obowiązki wykonują oni w siedzibie biura.

Zatrudnienie księgowego zapewnia jednak jego bezustanny kontakt z firmową dokumentacją. Ma on zatem możliwość bieżącego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Cena księgowości zależy w znacznej mierze także od ilości generowanych dokumentów, zatrudnianych pracowników oraz tego czego oczekujemy od naszego biura tj. wybranego pakietu usług.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe