Otwarcie spolki z oo

Otwarcie spółki z o.o. (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga przede wszystkim spełnienia kilku formalnych wymogów.

Proces otwarcie spółki z o.o.:

1. Nazwa spółki – należy ustalić nazwę spółki, która musi zawierać zwrot „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrót „sp. z o.o.”. Nazwa musi być unikalna i zatwierdzona przez Krajowy Rejestr Sądowy.
2. Kapitał zakładowy – należy określić wysokość kapitału zakładowego, który stanowi minimalną kwotę 5 000 zł. Wysokość kapitału powinna być wpłacona przez wszystkich wspólników na rachunek bankowy spółki.
3. Statut spółki – należy sporządzić statut spółki, który zawiera przede wszystkim informacje o nazwie i siedzibie spółki, celu działania, sposobie zarządzania, a także o przysługujących prawach i obowiązkach wspólników.
4. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – po spełnieniu powyższych formalności, należy złożyć wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek powinien zawierać m.in. informacje o nazwie i siedzibie spółki, kapitale zakładowym, a także o nazwiskach i adresach wspólników.

Po dokonaniu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, można rozpocząć działalność gospodarczą. W przypadku spółki z o.o. najważniejszym organem jest zarząd, który odpowiada za bieżące prowadzenie spraw spółki.

Co warto wiedzieć o spółce z o.o.?

Warto również wiedzieć, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną, co oznacza, że jest podmiotem prawa i może zawierać umowy oraz prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki poza wartością wniesionego przez nich kapitału zakładowego. To oznacza, że w przypadku problemów finansowych spółki, wspólnicy nie są zobowiązani do pokrycia zobowiązań ze swojego prywatnego majątku.

Spółka z o.o. to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze względu na swoją prostotę i niskie wymagania formalne w porównaniu z innymi formami prawnymi, takimi jak spółka akcyjna czy spółka komandytowo-akcyjna.

Otwarcie spolki z oo

Oferty w formie PDF:
▸▸▸Rejestracja spółki z o.o.
▸▸▸Pełna księgowość dla spółki z o.o.

Zamów rozmowę
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe