Księgi rachunkowe

Aby dotrzeć do tego kto jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe należy wcześniej wyjaśnić ich istotę, więc są to księgi prowadzone na zasadzie dowodów księgowych, ujmujące zapisy prowadzone w sposób chronologiczny i systematyczny, do których należy wpisać każde zdarzenie, które nastąpiło w danym okresie.

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości mają spółki kapitałowe prawa handlowego ( spółki akcyjne i z o.o. wykluczając Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski) a także spółki osobowe i spółdzielnie socjalne, których przychód przekroczył równowartość 1 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Bez względu na osiągany przychód pełną księgowość muszą także prowadzić województwa, powiaty, gminy i ich związki a także jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe.

W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:
→ dziennik – służy do chronologicznego zapisu danych o operacjach gospodarczych. Zapisy muszą być numerowane a sumy zapisów liczone w sposób ciągły,
→ konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia zawarte są wszystkie salda początkowe aktywów i pasywów,
→ konta ksiąg pomocniczych – prowadzi się głównie dla środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami / pracownikami, operacji sprzedaży / zakupu, kosztów,
→ zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych,
→ wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe wymagają dokładnej ewidencji wszystkich przepływów pieniężnych, które zostały przeprowadzone w firmie. Przedsiębiorca decydujący się na samodzielne prowadzenie wszystkich formalności powinien na bieżąco śledzić wysokość swoich przychodów. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie księgowego co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami utrzymania. Prostszym rozwiązaniem będzie przekazanie czynności, którymi zajmuje się księgowy firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. Jeżeli chcesz, abyśmy to właśnie my prowadzili Twoje księgi rachunkowe – skontaktuj się z nami.

Porozmawiaj z doradcą
Oddzwonimy w 15 minut
Zamów rozmowę z naszym konsultantem
Nasz konsultant skontaktuje się najszybciej jak to możliwe