Komplementariusz w spółce z o.o. komandytowej

Spółka z o.o. komandytowa jest nowym rodzajem spółki, który z dnia na dzień jest chętniej wybierany przez nowych przedsiębiorców. Możliwym czynnikiem decydującym o tym, że właśnie ta spółka jest wybierana jest łatwość w jej prowadzeniu oraz małe koszty związane z jej utrzymaniem. Ta forma prawa pozwala na korzystanie z niej zarówno dużym jak i małym przedsiębiorstwom.

Zaletą tej spółki jest także rozłożenie w niej odpowiedzialności. W tej formie spółki występują dwa rodzaje wspólników. Komplementariusz w spółce z o.o. komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Komandytariusz jest najczęściej osobą fizyczną nie ponoszącą odpowiedzialności za zobowiązania. Komplementariusz w spółce z o.o. komandytowej to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pojawia się pytanie, kto zajmuje się całą spółką? Prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej bierze na siebie komplementariusz w spółce z o.o. komandytowej. Głównym jej zadaniem jest zarządzanie i administrowanie spółką komandytową. Ten rodzaj spółki jest bardzo korzystny dla przedsiębiorców, gdyż pozwala na optymalizację podatkową przy odpowiednim poziomie obrotów.