• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówSporządzanie sprawozdania finansowego za 2020

Globalny wpływ COVID-19 na gospodarki światowe może również wiązać się ze zmianami gospodarczy. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok będzie niewątpliwie dużym wyzwaniem dla przedsiębiorców i księgowych.

Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki, co warunkuje prawidłowość sprawozdania finansowego i wyniku finansowego. Biorąc pod uwagę niepewność spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, analiza wrażliwości może być szczególnie ważna dla określenia wpływu zmian znaczących założeń na szacunek księgowy, a zatem również na sytuację finansową danej jednostki. Kierownicy jednostek działając w warunkach zmiennych muszą przekuć w czyn osądy i zaplanować szacunki dotyczące kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dotyczy to zwłaszcza tego, czy opłacalna będzie kontynuacja działalności.

Wycena w raporcie z 2020 r. będzie się bardzo różnić od poprzednich lat nie tylko w przychodach (które na pewno będą się różnić ze względu na obecną sytuację i ograniczenia wprowadzone przez rząd), ale także o kosztach czy składnikach bilansu takich jak: należności, zapasy, zobowiązania itp., oraz w samym wyniku.

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 jest dużym wyzwaniem, dlatego warto skorzystać z pomocy doradców i specjalistów księgowych.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Już wkrótce posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Spółki założone przed 05.07.2022 już teraz muszą złożyć wniosek o wydanie adresu.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.