• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówProwadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT należy do obowiązków przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą i wykonują czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podmioty takie mają obowiązek sporządzania deklaracji VAT-7, która odpowiednia jest do rozliczenia z tytułu podatku VAT. W takiej deklaracji odrębnie wykazany zostaje podatek VAT naliczony, związany z zakupem oraz podatek VAT należny właściwy dla transakcji sprzedaży. Efekt końcowy rozliczenia może stanowić zobowiązanie podatkowe lub nadwyżkę podatku VAT. W sytuacji kiedy podatek VAT należny jest większy od kwoty podatku VAT naliczonego powstanie zobowiązanie podatkowe, które przedsiębiorca będzie zobowiązany uregulować. Z kolei w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego podatnik będzie miał do czynienia z należnością od Urzędu Skarbowego. Taka należność może zostać przeniesiona na następny okres rozliczeniowy lub zwrócona na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT jest ważnym obowiązkiem przedsiębiorców, nie wykonanie tego obowiązku może skutkować nieprzyjemny konsekwencjami w postaci wystawienia przez Urząd Skarbowy tytułu wykonawczego.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488


tekst alternatywny

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Od stycznia 2024r. posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Warto już teraz złożyć odpowiedni wniosek.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.