• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

KancelariaProwadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT należy do obowiązków przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą i wykonują czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podmioty takie mają obowiązek sporządzania deklaracji VAT-7, która odpowiednia jest do rozliczenia z tytułu podatku VAT. W takiej deklaracji odrębnie wykazany zostaje podatek VAT naliczony, związany z zakupem oraz podatek VAT należny właściwy dla transakcji sprzedaży. Efekt końcowy rozliczenia może stanowić zobowiązanie podatkowe lub nadwyżkę podatku VAT. W sytuacji kiedy podatek VAT należny jest większy od kwoty podatku VAT naliczonego powstanie zobowiązanie podatkowe, które przedsiębiorca będzie zobowiązany uregulować. Z kolei w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego podatnik będzie miał do czynienia z należnością od Urzędu Skarbowego. Taka należność może zostać przeniesiona na następny okres rozliczeniowy lub zwrócona na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT jest ważnym obowiązkiem przedsiębiorców, nie wykonanie tego obowiązku może skutkować nieprzyjemny konsekwencjami w postaci wystawienia przez Urząd Skarbowy tytułu wykonawczego.

ZAREJESTRUJ Z NAMI SPÓŁKĘ I OTRZYMAJ PIERWSZY MIESIĄC PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI GRATIS!

*promocja dotyczy spółek generujących do 20 dokumentów miesięcznie

Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00

Oferujemy darmową pomoc w zmianie biura rachunkowego! Zajmujemy się prowadzeniem bieżącej ewidencji, sporządzaniem zaległej dokumentacji i wyprowadzaniem ewentualnych zaległości.