• Kompleksowa obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością


    Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także innych podmiotów prawa handlowego oraz zapoznania się z naszą ofertą usług księgowych dla spółek (księgi handlowe).

    Szczegóły w dziale Kontakt

Publikacje ekspertówKsięga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to jedna z form uproszczonej księgowości. Służy ona do ewidencjonowania przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. Opierając się na KPiR ustala się podstawę opodatkowania, zestawiając dokonaną sprzedaż i poniesione koszty.

KPiR muszą prowadzić:

- osoby fizyczne, które osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały podatek liniowy lub zasady ogólne,
- spółki jawne, partnerskie i cywilne osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro w walucie polskiej.

Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona w sposób tradycyjny - papierowy, jak i za pomocą programów elektronicznych. Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić KPiR za pomocą programu muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać pisemną instrukcję obsługi programu,
- zapisywać dane na magnetycznych nośnikach do czasu wydruku,
- zapewnić wgląd do dokonywanych zapisów,
- wydrukować wszystkie dane chronologicznie.

Przedsiębiorcy, którzy, nie chcą lub, którzy obawiają się samodzielnie prowadzić KPiR mogą powierzyć to zadanie biuru rachunkowemu. W razie zainteresowania usługą prowadzenia księgowości prosimy o kontakt. Nasi konsultanci przedstawią Państwu ofertę lub udzielą wskazówek w jaki sposób samodzielnie prowadzić ewidencję księgową firmy.Dane KontaktoweKancelaria Doradztwa Gospodarczego i Prawnego

E-mail: biuro@kancelaria-dgp.pl
Telefon: 
+12 442 02 61
+22 201 07 05
kom.: 660 022 488

Kraków. ul. Cegielniana 4a lok. 15 (mapa)

Warszawa, Aleja Solidarności 117 lok.315 (mapa)

Usługi świadczymy na terenie całej Polski.

Zapraszamy codziennie w godzinach 9:00-17:00
Ważna informacja dla właścicieli spółek z o.o. oraz osób planujących rejestrację firmy w tej formie prawnej. Od 1 stycznia 2022 wynagrodzenie członków zarządu zostanie pomniejszone o 9% składki zdrowotnej.
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług, w celu uniknięcia dodatkowego oskładkowania:
- rejestracja nowej spółki w PRS, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów w umowie,
- edycja posiadanej umowy spółki oraz zgłoszenie zmian do KRS.


Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego za rok 2021! Oferujemy swoją pomoc w sporządzeniu dokumentu i przesłaniu go do KRS.Złóż wniosek o utworzenie adresu do e-Doręczeń!

Już wkrótce posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych będzie obowiązkowe dla wszystkich podmiotów wpisanych do KRS. Spółki założone przed 05.07.2022 już teraz muszą złożyć wniosek o wydanie adresu.

Oferujemy pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku. Przypominamy, że w naszej ofercie znajduje się również sprzedaż i aktywacja e-podpisu, niezbędnego do złożenia wniosku.